Zuid-Holland investeert 14 miljard in ambitieuze economische plannen

De provincie Zuid-Holland heeft haar ambities uitgesproken voor de komende jaren in een groeiagenda. Samen met bedrijven en partijen wordt per jaar 1,4 miljard euro extra geïnvesteerd in allerlei zaken die de provincie vooruit moeten helpen. Mits het Rijk ook investeert.

Op grootse wijze werden de plannen gisteravond gepresenteerd. In een online conferentie vertelden de hoogste bazen binnen de provincie over de ambities. Bijna tachtig overheden, bedrijven en kennisinstellingen hebben de koppen bij elkaar gestoken, ambities geformuleerd voor een groeiagenda en gaan jaarlijks 1,4 miljard investeren in de regionale economie. De nadruk ligt op werkgelegenheid.

Volgens commissaris van de koning Jaap Smit zijn er veel economische clusters in Zuid-Holland, zoals de Biotech Campus en Bioprocess Pilot Facility in Delft, de aanwezige kennisinstellingen, de Greenports (waaronder de tuinbouw in het Westland), en de industrie in de haven van Rotterdam. “Maar we zochten elkaar niet op”, stelt Smit vast. Ook Rinke Zonneveld van financieringsbedrijf InnovationQuarter onderschrijft dat. “Het motorblok hapert. Er zijn eigenlijk vijf hoogwaardige economische gebieden in Zuid-Holland, maar ze werken amper samen.”

Het beschikbare geld moet besteed worden in verschillende sectoren. Daarmee moeten de effecten van de coronacrisis teniet worden gedaan. Ook de werkloosheid moet teruglopen en de uitstoot van CO2 moet worden gereduceerd. Ook onderwerpen als bereikbaarheid, leefbaarheid en het realiseren van woningen staan op de groeiagenda.

Landelijk
De grootste uitdaging in het uitvoeren van de plannen is de steun vanuit het Rijk. Smit: “Dit gaat alleen lukken als het Rijk jaarlijks 1 miljard euro toevoegt aan onze investeringen.” Zuid-Holland wijst naar het belang van de regio voor het hele land. Een positieve ontwikkeling in Zuid-Holland werkt door in de rest van het land. “Met de Groeiagenda Zuid-Holland worden de grootste maatschappelijke uitdagingen opgelost én vele miljarden euro’s extra voor Nederland verdiend”, vertelt Smit. Maar om toezeggingen te krijgen wat betreft de steun vanuit de landelijke overheid lijkt de provincie vooral afhankelijk van het nieuw te vormen kabinet.

De plannen, waarin wordt uitgegaan van in totaal 10 miljard euro steun vanuit het Rijk, zijn doorberekend door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), de Erasmus Universiteit Rotterdam en NEO Observatory. Zij stellen dat de agenda haalbaar is én een significante economische groei oplevert. In de live-conferentie dinsdagavond reageerden ook Kim Putters (Sociaal Cultureel Planbureau) en Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW) enthousiast op de plannen.

Gevolgen voor natuur
Er is ook kritiek. Want grootste economische plannen hebben gevolgen voor de inrichting van Zuid-Holland en daarbij ook voor de groene gebieden. Ondanks dat wordt benadrukt dat de groene, minder bebouwde gebieden in Zuid-Holland niet vergeten worden, geeft Smit wel duidelijk aan dat er een andere keuze gemaakt moet worden. Smit voorspelt dat op termijn een deel van de landbouwgronden in Zuid-Holland plaats moeten maken om te voldoen aan bijvoorbeeld de woningbouwopgave.