Zelfstandig wonen in een huis én ruimte maken voor gezinnen, kan dat ?

Een aantal ouderen wil best hun eengezinswoning verkopen en gaan wonen in een knarrenhof

Dinah Heinsbroek, lid van de stuurgroep Stichting Knarrenhof in Vlaardingen, ziet het al helemaal voor zich, deze win-winsituatie. Veel ouderen willen best doorstromen, maar liever niet naar een appartement in een flatgebouw. Zij willen in hun tuintje werken en zwaaien naar de buren. Tegelijkertijd willen zij elkaar kunnen helpen. Is een knarrenhof een oplossing, een aantal kleine huisjes bij elkaar in een hofje?

De gemeenteraad Schiedam stemde al in met de totstandkoming van een knarrenhof en de gemeente Vlaardingen is welwillend. Het idee voor een knarrenhof sluit ook aan bij de Woonvisie. Waarom komt zoiets hier (nog?) niet van de grond?

Dinah vertelt haar verhaal op woensdag 8 februari in het programma Vlaardingen Vandaag.