Woningen in Zuidbuurt komen er, Midden-Delfland Vereniging blijft kritisch

Op de plek van een vervallen boerderij in de Zuidbuurt komen appartementen. De gemeenteraad heeft ingestemd met een bestemmingsplanwijziging om woningen te realiseren. De Midden-Delfland Vereniging was fel tegen en heeft nog altijd vraagtekens bij de toekomst van het gebied.

Ontwikkelaar Rademaker Vastgoed & Ontwikkeling gaat op de plek van het agrarische bedrijf zes appartementen realiseren. In het oorspronkelijke plan waren dat er negen, maar door druk van de provincie is het plan teruggeschroefd. Door diezelfde druk en een brief van de ontwikkelaar werd het besluit in december op het laatste moment met een half jaar uitgesteld.

De gemeenteraad was in de raadsvergadering in mei kritisch op het voorstel, maar besloot uiteindelijk in te stemmen. Voor het gros van de partijen is het terugschroeven van het aantal woningen aan de Zuidbuurt 75-77b een positieve ontwikkeling. 24 raadsleden stemden voor, de fracties van ChristenUnie-SGP, GroenLinks en de Fractie Kerkhof stemden tegen.

Precedentwerking
Leo Pols, bestuurslid van de Midden-Delfland Vereniging blijft kritisch tegenover het proces, ondanks dat de gemeenteraad uitsprak dat er geen risico is dat een vergelijkbaar plan in de toekomst door een positief besluit ook móet worden uitgevoerd (precedentwerking). Pols: “Het is een eerste stap. Een volgende stap wordt dan makkelijker genomen. Dat dat niet gebeurt kan je niet hard vastleggen.”

Pols wilde liever dat een agrarische functie behouden blijft, ondanks dat de woningen in agrarische stijl worden gebouwd. Volgens Pols zijn er nog altijd risico’s voor de natuurlijke uitstraling van de Zuidbuurt. “Het is in de toekomst sterk afhankelijk van wat de samenstelling van een gemeenteraad is.”

Beleid
Pols wil in gesprek met de gemeenten rondom Midden-Delfland over de visie op het gebied. “Is er nou wel echt een beleid voor de Zuidbuurt? En passen losse initiatieven dan in een plan of visie of zijn het incidentele besluiten? Want dat laatste gevoel krijg ik nu”, aldus Pols.

Beluister hier het hele gesprek met Leo Pols: