Wonen & Zorg voor ouderen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Wonen & Zorg voor ouderen vastgesteld.

Ook in Vlaardingen is sprake van een uitdaging op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor onder meer ouderen. Enkele belangrijke ontwikkelingen dragen bij aan deze opgave en noodzaken tot actie. Te denken valt aan de demografische ontwikkeling met een dubbele vergrijzing, de toename van het zorggebruik en daarbij behorende kosten, stijging van het aantal mensen met dementie en andere langdurige aandoeningen, de zorgen over doorstroom tussen en beschikbaarheid van (passende) woningen en de landelijke beleidslijn tot het verder scheiden van wonen en zorg.

Begin 2022 is een intentieverklaring ondertekend tussen de gemeente, woningcorporaties, enkele zorgorganisaties, zorgkantoor DSW en ROGplus. Via een projectmatige aanpak is gezamenlijk gewerkt om tot een concept woonzorgvisie te komen, als opmaat naar een concreet integraal uitvoeringsprogramma. De planning is dat dit uitvoeringsprogramma in het eerste kwartaal van 2023 wordt opgesteld. 

Het raadsmemo Wonen & Zorg is hier te vinden: https://www.vlaardingen.nl/Bestuur/College_van_B_W/B_W_besluiten/Openbare_besluiten_van_6_december_2022