Wokkel over de Vaart wordt geschilderd

Overal in Nederland zit het onderhoud in de vertraging, maar niet in Vlaardingen.

Daar heeft de schilder eerder tijd dan gepland en is voortvarend begonnen met het groot onderhoud van de brug over de Vaart. Officieel heet deze De Twist, maar in de volksmond hebben de Vlaardingers het over De Wokkel.

De brug krijgt zijn frisse rode kleur weer terug. Om te voorkomen dat het water wordt vervuild en de vissen het loodje leggen, wordt De Wokkel goed ingepakt en liggen er pontons onder de brug.

Hoewel er bij het opbouwen en dadelijk weer afbreken van de stijgers wat overlast is voor de fietsers en de voetgangers, kan tijdens de feitelijke schilderbeurt de brug gewoon worden gebruikt. Ook kan eronderdoor worden gevaren. Eind van het jaar moeten de werkzaamheden klaar zijn.

Bron: https://www.vlaardingen.nl/Zoeken?searchbase=0&searchrange=10&searchpage=1&nodelocation=504c84b9-0e3e-4222-a45e-3f1159dbb566&freetext=wokkel