Vergadering van het waterschap (Bron: Hoogheemraadschap Delfland)

Woede in het waterschap: progressieve partijen boos nadat ze gepasseerd zijn bij onderhandelingen

door Tjerk van der Ende

De coalitie is nog maar net begonnen en de helft van de politieke partijen in het hoogheemraadschap Delfland is al boos. Progressieve partijen Water Natuurlijk, PvdA, PvdD en AWP werden uitgesloten bij de coalitiebesprekingen en dienden al bij de eerste vergadering een motie van afkeuring in.

Bij de verkiezingen in maart werd nieuwkomer BBB de grootste in het waterschap, ook in Vlaardingen. Niet alle zetels in het waterschap worden gekozen via verkiezingen. Vier zetels zijn al vergeven aan boeren (categorie ongebouwd) en natuurbeheerders (categorie natuurterreinen) die deze belangen vertegenwoordigen. Dit zijn de zogenoemde ‘geborgde zetels’.

Meerderheid dankzij boeren en natuurbeheerders

Dat deze losse zetels die al toegewezen zijn een belangrijke rol kunnen vervullen in de waterschapspolitiek, werd vorige week duidelijk bij de vergadering van het waterschap over de nieuwe coalitie. De BBB (vier zetels) vormt de coalitie, samen met VVD (vier zetels) en CDA (twee zetels). Een minderheid van de in totaal 30 zetels en daarom is er gedoogsteun van CU-SGP, JA21 en BVNL (allen één zetel). De boeren en natuurbeheerders uit de geborgde zetels zorgen met hun steun voor een meerderheid.

Bestuurslid Annemiek Jenniskens (Water Natuurlijk) beweert dat haar partij, samen met de drie andere progressievere partijen PvdA, PvdD en AWP, buitenspel werden gezet door de overige partijen. “We zijn eruit gestapt omdat er geen opening was voor serieuze coalitiegesprekken met een tweede progressieve partij.” Jenniskens geeft aan ‘weinig vertrouwen’ te hebben in het functioneren van het nieuwe college. “Weinig vertrouwen dat ook voortkomt uit het proces van coalitievorming, waarbij drie grote partijen bij voorbaat werden uitgesloten.”

‘Aanfluiting voor de democratie

Jenniskens noemt de gang van zaken een ‘aanfluiting voor de democratie’. Daarmee verwijst zij naar de 13 zetels die de vier partijen samen hebben, evenveel als de politieke partijen die de coalitie vormen. Volgens Jenniskens wordt de helft van de stemmen teniet gedaan. De motie van afkeuring stelt dat de coalitie ‘geen recht doet aan de verkiezingsuitslag’. “Het is ook een aanfluiting van de samenwerkingsovereenkomst die we zo eensgezind hebben ondertekend bij de installatie van het algemeen bestuur. Dit proces keuren wij af.”

De motie van afkeuring kon op steun rekenen van de gehele oppositie. De coalitiepartijen stemden tegen de motie, waardoor het voorstel werd verworpen. In dezelfde vergadering werd het nieuwe bestuur geïnstalleerd. Peter Ouwendijk (VVD) en Manita Koop (CDA) blijven aan als hoogheemraad. Robert Tieman (BBB) en Stijn van Boxmeer (Natuurterreinen) zijn nieuw in het dagelijkse bestuur van het waterschap.

In samenwerking met onze vaste partner SCHIE.