Wethouder Ivana Somers © Gemeente Vlaardingen

Wethouder Somers stuurt brandbrief naar provincie over taakstelling huisvesting statushouders

Wethouder Ivana Somers is niet blij met de grote opdracht die zij als wethouder wonen krijgt wat betreft de huisvesting van statushouders. Daarop is een brandbrief gestuurd naar de provincie. Komend halfjaar moet Vlaardingen 57 statushouders huisvesten. In heel 2020 waren dat er 55.

Die taakstelling wordt opgelegd van hogerhand. Het kan zijn dat het bij die 57 statushouders blijft voor heel 2021, maar zeker is dat niet. Wellicht is dat aantal in het tweede halfjaar gelijk. “Dat zou kunnen. Dat weet ik niet op dit moment. Daarover gaan we in gesprek”, laat wethouder Ivana Somers weten in Vlaardingen Vandaag. “Als het hoger uitvalt is dat lastig, want je hebt niets te kiezen.”

De wethouder vervolgt: “Ik heb namens de regiotafel wonen een brandbrief gestuurd naar de provincie”, vertelt Somers. “We hebben een grote opdracht als het gaat om het bouwen van nieuwe woningen om het woonruimtetekort op te lossen. En ook om naast de landelijke taakstelling van statushouders ook arbeidsmigranten te huisvesten. Vijf procent van de woningen onder de sociale huurgrens is voor de instroom van nieuwe arbeidsmigranten.”

Convenant

Volgens Somers is de arbeidsmigrantenkwestie een groot thema in Vlaardingen. “Het ontbreekt aan een landelijke wetgeving om op dit onderwerp in te grijpen. Sinds 2016 is er een convenant in Vlaardingen die zaken reguleren als huurbedragen en het feit dat alle arbeidsmigranten een eigen kamer hebben.” Dat convenant liep tot 12 december, maar het nieuwe convenant moet nog worden ondertekend.

“Ik heb verlenging verzocht aan de convenantpartners van het oude convenant”, vertelt Somers. Die partners zijn naast de gemeente diverse woningcorporaties en uitzendbureaus die arbeidsmigranten huisvesten. “Er speelt zoveel rondom dit onderwerp dat ik er waarde aan hecht om dit onderwerp met de raad te bespreken. Die inbreng wordt doorgevoerd en dan zal ik het nieuwe convenant ondertekenen”.

In het nieuwe convenant komen enkele nieuwe afspraken te staan waardoor de huisvesting van arbeidsmigranten beter geregeld wordt. “Er staan extra afspraken in over grootschalige huisvesting”, vertelt Somers, die dat merkbaar een goede stap vindt. “Dat neemt al met zich mee dat onze convenantpartners afscheid gaan nemen van hun woningbezit in de woonwijken.”