Wethouder Silos overhandigt oproep voor betere bescherming kinderen aan Tweede Kamer

De Vlaardingse wethouder Jacky Silos (CDA) wil dat een nieuw kabinet meer doet aan de bescherming van kwetsbare mensen. De wethouder toog fysiek naar Den Haag om de oproep te overhandigen aan CDA-kamerlid René Peters, lid van de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Door het toeslagenschandaal voert de relatie tussen overheid en burger de boventoon als het gaat om de thema’s die ter sprake komen bij de vorming van een nieuw kabinet. Silos wilde het ijzer smeden nu het heet is. “Sommige ouders hebben meer kans dan anderen om voor de kinderrechter te moeten verschijnen, een inperking te krijgen van het ouderlijk gezag en geconfronteerd te worden met adviezen of aanwijzingen die zij moeten opvolgen. Deze ouders weten zich daar onvoldoende tegen te weren.”

Silos benadrukt in haar oproep vooral dat er geluisterd moet worden naar persoonlijke verhalen. Dat onderschrijft ook kamerlid René Peters. “We hebben het niet over dossiers, we hebben het over mensen.” Silos hoopt dat de oproep gevolg vindt bij de verschillende partijen. Peters is duidelijk: “Als het CDA aan tafel zit bij de formatie, breng ik dit onderwerp in om over te praten.”

Beluister hier het hele gesprek met Jacky Silos en René Peters: