Foto website Hoogheemraadschap van Delfland

Werkstukken van leerlingen De Mavo Vos over afvalwaterzuivering

Waterfilters, 3D maquettes, websites, puzzels en tijdschriften. In december 2022 presenteerden leerlingen van De Mavo Vos in Vlaardingen indrukwekkende werkstukken over afvalwaterzuivering waaraan zij in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland hadden gewerkt.

Onder begeleiding van hun docenten en Education Factory ontwikkelden de leerlingen van De Mavo Vos ideeën voor publiekscommunicatie over de toekomst van afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen. Medewerkers van Delfland zagen 17 presentaties en waren onder de indruk. In december presenteerden zij de resultaten aan medewerkers van Delfland. Procestechnoloog Mariska Ronteltap was een van hen: “Ik ben heel enthousiast over wat ik zag en hoorde. Leuk om te zien hoeveel de leerlingen hebben opgestoken van het bezoek aan de zuivering. Zoveel verschillende ideeën en uitwerkingen, mooie maquettes ook. Echt top.”

Michelle Hendriks keek mee als projectleider van Toekomst AWZI De Groote Lucht: “Bij waterschappen is veel interessant werk te doen. Ook wij hebben altijd goeie mensen nodig. In 2030 moet er in Vlaardingen een afvalwaterzuivering staan die weer vele decennia het afvalwater van de mensen in Vlaardingen en omgeving goed en duurzaam schoonmaakt. Daar komen dan misschien wel mensen werken die nu nog in Vlaardingen op school zitten. Het project van de afvalwaterzuivering is een uniek project in Vlaardingen en gaat vele jaren duren. Het is dus heel interessant om van te leren. Dat willen we op verschillende manieren en op verschillende niveaus met scholen en opleidingen in de regio organiseren. De samenwerking met De Mavo Vos is een veelbelovend begin!”

Bron: Website Hoogheemraadschap van Delfland