Werken aan betere toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking

Steile op- en afritjes, doodlopende geleidelijnen, paaltjes op onhandige plekken, overhangende takken of een net iets te smal trottoir.

Wie door het leven gaat met een fysieke beperking loopt, soms letterlijk, aan tegen zaken in de openbare ruimte die een ander misschien niet eens opvallen. Onlangs lieten bewoners met een beperking zien welke obstakels zij zoal tegenkomen tijdens een schouw in de binnenstad.

De komende tijd gaat de gemeente aan de slag met de bevindingen. Op verschillende plekken wordt de route begaanbaarder gemaakt. Daarnaast wil de gemeente de toegankelijkheid van de openbare ruimte beter opnemen in het standaardprogramma van eisen voor de buitenruimte. Komt u gebreken tegen in de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een beperking? Maak hier dan melding van via de BuitenBeter app of de Buitenlijn.

Bron: vlaardingen.nl