Wel of geen betaald parkeren? Bewoners Indische Buurt kunnen kiezen

Inwoners en bedrijven van de Indische Buurt kunnen binnenkort laten weten of zij voor of tegen betaald parkeren in hun buurt zijn.

Als er voldoende draagvlak is voor het invoeren van betaald parkeren met vergunningen voor bewoners dan zal de gemeente dit invoeren. In deze wijk zorgt de combinatie van beperkte ruimte en toegenomen autobezit voor hoge parkeerdruk.

De hoge parkeerdruk in de Indische Buurt is veel bewoners een doorn in het oog. Het valt niet mee om extra parkeerruimte te maken, omdat er ook ruimte nodig is voor zaken als groen, spelen of bijvoorbeeld afvalcontainers. Betaald parkeren met een vergunningensysteem voor bewoners kan een manier zijn om de parkeerdruk te verminderen. Maar de gemeente voert betaald parkeren in nieuwe gebieden alleen in als de meeste wijkbewoners dat willen. Daarom ontvangen bewoners en ondernemers in de Indische Buurt informatie over de draagvlakmeting die in november plaats gaat vinden. Bij de meting onderscheidt de gemeente vier deelgebieden. In elk daarvan mogen de bewoners en bedrijven laten weten of ze voor of tegen betaald parkeren in hun deel van de Indische Buurt zijn.

De inwoners krijgen een brief en een folder waarin onder andere te lezen valt over de parkeerdruk en het aantal mogelijke vergunningen. Ook komen er
informatiebijeenkomsten. De enquête valt begin november in de brievenbus, waarna inwoners en bedrijven tot 22 november de tijd hebben om te reageren.

Er wordt duidelijk aangegeven hoe met de uitkomsten wordt omgegaan. Daarbij zijn zowel de respons als het aantal meningen voor en tegen betaald parkeren bepalend. Bij een respons van minder dan 24% van de uitgezette formulieren, gebeurt er verder niets en komt er geen betaald parkeren. Bij een respons tussen de 24 en 50% en een positieve uitslag, beslist de gemeenteraad. Als de respons boven de 50% is, dan is de uitslag (voor of tegen) bindend.

Meer informatie geeft de gemeente over deze draagvlakmeting op de volgende pagina:  pagina die ingericht is voor de inwoners van de Indische Buurt.

Bron: vlaardingen.nl