Week van het Nederlands 1 tot en met 8 oktober: “Hulp bij de Nederlandse taal met het Taalmaatjesproject”

Laaggeletterdheid verdient aandacht; in Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Onder Vlaardingers zijn dat er zo’n 9.500.

Laaggeletterden schamen zich vaak en durven niet om hulp te vragen, terwijl het lokale aanbod groot is. Als je niet goed kunt lezen en schrijven, heb je daar elke dag last van. Onder meer tijdens het werk, in privésituaties, bij de dokter en het invullen van formulieren. In Vlaardingen maakt men zich hard voor laaggeletterden en de kracht van taal. Daarom werkt de gemeente samen met allerlei partijen om laaggeletterdheid aan te pakken.

Van 1 oktober tot en met 8 oktober 2022 vindt de Week van het Nederlands plaats in Vlaardingen.

Bron en meer informatie: https://www.vlaardingen.nl/Organisatie/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/Week_van_het_Nederlands_1_tot_en_met_8_oktober_Hulp_bij_de_Nederlandse_taal_met_het_Taalmaatjesproject