Waterkwaliteitsrapportage 2021

De rapportage werd op verzoek van het college en de commissie geagendeerd voor de commissievergadering Waterkwantiteit en Waterkwaliteit van het Hoogheemraadschap van Delfland d.d. 21 juni 2022.

De dijkgraaf voerde namens het college als eerste het woord over de waterkwaliteitsrapportage en hij maakte onder andere de volgende opmerkingen:

– ´Het college is niet tevreden met de resultaten. De resultaten van de waterkwaliteit onderstrepen de noodzaak voor intensivering van de aanpak en dat er wordt ingezet op intensieve samenwerking.´
– ´De pijlers van de aanpak worden beschreven in de ´Toelichting* interventies glastuinbouw´.´
*Deze toelichting is als bijlage gevoegd bij het agendapunt Waterkwaliteitsrapportage 2021 en te vinden via de link onderaan in dit bericht.

Vervolgens kwamen alle fracties aan het woord tijdens de bespreking van agendapunt 05.01 ´Waterkwaliteitsrapportage 2021´.

De vergadering is te horen en te zien via de volgende link (klik op agendapunt 05.01 Waterkwaliteitsrapportage 2021): https://hhdelfland.waterschapsinformatie.nl/vergadering/937940/21-06-2022.