Waterharmonica in fasen aangelegd

Het college heeft ingestemd met het gefaseerd aanleggen van de Waterharmonica in Vlaardingen. Dit in het kader van Nieuw Waterland, het kwaliteitsprogramma van het project S.C.H.O.O.N. en de Blankenburgverbinding.

In dit project zou Delfland in tijden van droogte extra gezuiverd water in het gebied inzetten van AWZI De Groote Lucht, de Waterharmonica en de Krabbeplas. Het extra schoonmaken van het water zou gebeuren door nabehandeling met ozon. Hiervan is afgezien omdat bromide – dat al in het water zit – daarbij wordt omgezet in bromaat*. Bromaat is recent aangemerkt als zeer zorgwekkende stof. Op de huidige zuivering is geen ruimte en capaciteit om het water op een andere manier extra schoon te maken.
*Bromaat kan ontstaan als rioolwater waar bromide in zit, wordt gezuiverd met behulp van ozon. Ozon zorgt ervoor dat resten van geneesmiddelen en andere chemische stoffen worden afgebroken zodat ze niet in het oppervlaktewater terechtkomen. Bromide komt van nature voor in oppervlaktewater en grondwater en kan ook in rioolwater zitten. Als het met ozon reageert, ontstaat bromaat. (Bron: https://www.rivm.nl/nieuws/risicogrenzen-voor-toxische-stof-bromaat-in-oppervlaktewater)

Met de partners in Nieuw Waterland is gekeken wat dit betekent voor de Waterharmonica. Besloten is om deze toch aan te leggen en deels voor te bereiden op de toekomstige aanvoer van extra schoon water. Concreet betekent dit dat het grondwerk inclusief de aanleg van de stuwen en de rietmoerassen in de komende paar jaar wordt uitgevoerd. De aansluiting op de nieuwe zuivering en de automatisering van de stuwen gebeurt net voordat er water vanuit de opvolger van de AWZI de Groote Lucht komt.

AWZI De Groote Lucht is aan het einde van zijn levensduur en moet worden vervangen. Als de opvolger van AWZI De Groote Lucht extra schoon zoet water kan leveren, wordt de Waterharmonica daarvoor verder geschikt gemaakt.

Bron: https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/2022/december/waterharmonica-fasen-aangelegd/