Water beheren luistert nauw deze periode

Ondanks recente regenbuien is er in het gebied van Delfland nog steeds een tekort aan zoet water. Daarom wordt het regenwater dat is gevallen, zoveel mogelijk vastgehouden.

Een deel van het zoete water wordt bijvoorbeeld gebruikt om het chloridegehalte in onder meer de Rotterdamse Schie tot een behoorlijk niveau terug te dringen. Chloride bepaalt namelijk voor een belangrijk deel hoe zout het water is. Via de schutsluizen tussen de Schie en de Nieuwe Maas komt er zout water naar binnen en dat verspreidt zich langzaam in het watersysteem. Delfland probeert die indringing te bestrijden door het zoute water terug te pompen naar de rivier. Het water dat daarmee verloren gaat, moet aangevuld worden met zoet water dat in droge perioden schaars is. Kortom, water beheren luistert nauw deze periode. Als waterschap heeft Delfland contact met buurwaterschappen, gemeenten, scheepvaartorganisaties en met Rijkswaterstaat. Dit om maatregelen af te stemmen op de steeds veranderende watervraag, om zo zoet water goed te verdelen.

Lees alles over de droogte in het gebied van Delfland via de droogte-update van Delfland.

Bron: https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/2022/augustus/regenwater-vasthouden-wegpompen/