Vuurwerkverbod tijdens aankomende jaarwisseling

Vorige week stond er nog een bericht over vuurwerkvrije zones in dit Gemeentenieuws maar afgelopen vrijdag kregen we het bericht dat de verkoop en het afsteken van vuurwerk net als vorig jaar de komende jaarwisseling wordt verboden. De ministerraad heeft ingestemd met dit tijdelijke verbod. Dit om een extra belasting van de zorg, handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk te voorkomen. Net als vorig jaar zullen vuurwerkondernemers passende compensatie ontvangen.

Jaarlijks wordt er bij de nieuwjaarsviering een extra beroep gedaan op de zorg. Dat wil het kabinet dit jaar voorkomen vanwege de enorme druk op de zorgprofessionals als gevolg van het coronavirus. Vorig jaar droeg het vuurwerkverbod bij aan aanzienlijk minder bezoeken aan de spoedeisende hulp en minder spoedoperaties. 

Het tijdelijke vuurwerkverbod richt zich op het afsteken en de verkoop van consumentenvuurwerk maar geldt niet voor vuurwerk uit de zogeheten F1-categorie. Dit is een licht soort vuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes.

Vergoeding en veilige opslag

De sector krijgt net als vorig jaar een vergoeding voor de veilige opslag van niet verkocht vuurwerk en het transport naar veilige opslaglocaties. Ook verkopers worden gecompenseerd voor gederfde inkomsten. De exacte compensatie maatregelen worden nog nader uitgewerkt.