Vrijwilligers gezocht die klaarstaan om bewoners door de energiecrisis te helpen

De energiecrisis is voor veel gezinnen een enorme last aan het worden en daar wil het Rijk via de gemeenten wat aan doen.

Gezinnen die een uitkering hebben, krijgen via Stroomopwaarts vanzelf de toelage van € 1.300,– en dat geldt ook voor gezinnen die leven op het niveau van 120% van het sociaal minimum. MAAR, ook weten wij dat veel meer mensen in aanmerking kunnen komen voor deze regeling van € 1.300,– en dat gewoon zelf niet weten. Daar kom je pas achter als je langs de deuren gaat en mensen wijst op deze Energietoelage. Wat fijn zou het zijn als alle bewoners die daar recht op hebben deze toelage kunnen aanvragen.

De vrijwilligers dragen stevig bij aan het geluk en welzijn van anderen. Dat is wat er wordt gedaan in Vlaardingen Westwijk in de maanden oktober en november 2022. Wat van de vrijwilligers wordt verwacht, zal duidelijk worden uitgelegd door de coördinator Energietoelage van het Programmabureau Vlaardingen West. Een voorlichting zal worden verzorgd. Opgeven bij: jurverbeek@hotmail.com (24 uur bereikbaar).