Vragen over Buurtpreventie

Bij de gemeenteraadsfractie van ONS.Vlaardingen leeft onduidelijkheid over de huidige stand van zaken met betrekking tot Buurtpreventie. Dat valt op te maken uit de vragen die gemeenteraadslid Josette Hogewoning van ONS.Vlaardingen heeft gesteld aan het Vlaardingse college van B&W.

Hogewoning mist het functioneren van de Buurtpreventie in het huidige Veiligheidsplan. Recent is het alleen kort genoemd bij het inwerkprogramma van de nieuwe raad, toen de werkzaamheden van Toezicht en Handhaving werden besproken. Maar verder tast ONS.Vlaardingen in het duister. Daarom stelt Josette Hogewoning de volgende vragen:

  • Wat is het huidige beleid ten aanzien van de Buurtpreventie?
  • Heeft de Buurtpreventie nog toekomst? Zo nee, waarom niet?
  • Hoeveel vrijwilligers zijn er nu nog?
  • Wordt er nog gebruikgemaakt van pandjes van een woningcoöperatie ten behoeve van de vrijwilligers? Zo nee, waarom niet?
  • Worden er nog agressietrainingen en andere cursussen gegeven aan de vrijwilligers? Zo nee, waarom niet?
  • Vindt u de Buurtpreventie een aanvulling op het Veiligheidsbeleid? Zo nee, waarom niet?

Conform het reglement van orde van de Vlaardingse gemeenteraad moet het college binnen 30 dagen op de vragen van ONS.Vlaardingen antwoorden.