Voortgezet Onderwijs Gids voor groep 8-leerlingen komt eraan

De komende maanden is het spannend voor de kinderen in groep 8 van het basisonderwijs. Immers samen met hun ouders moeten zij een keuze maken voor waar ze in augustus 2023 naar school gaan.

De Voortgezet Onderwijs Gids (VO Gids) helpt leerlingen en hun ouders bij het maken van een keuze voor de middelbare school. Het unieke stappenplan maakt hen wegwijs in het voortgezet onderwijs. Daarbij komen alle schooltypen aan bod, van praktijkonderwijs tot gymnasium. Brugklassers van nu delen ervaringen en geven onder andere tips om huiswerk te maken.

De VO Gids (zie: https://www.devogids.nl/) is een uitgave van de Onderwijs Communicatie Groep (https://ocgroep.nl/). De VO Gids is een initiatief van ouders die het belangrijk vinden dat groep 8-leerlingen en hun ouders goed worden geïnformeerd bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.