Voortgang langdurige opvang Oekraïners

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag een memo aan de gemeenteraad gestuurd over de voortgang van de langdurige opvang van de Oekraïense ontheemden die in Vlaardingen verblijven.

In het memo gaat het college in op de laatste stand van zaken van dit traject. Het college verwacht eind november de eerste woningen te kunnen plaatsen op de locatie naast bedrijventerrein De Vergulde Hand West. De woningen moeten geheid worden, omdat gebleken is dat de grond drassig is. Omdat heipalen schaars zijn op dit moment, worden de eerste woningen iets later geplaatst dan eerder verwacht. Wel maakt het funderen van de woningen het mogelijk om een extra laag woningen te bouwen. Tot en met juni 2023 worden stapsgewijs woningen geplaatst en in gebruik genomen.

De Oekraïners die nu in de gemeentelijke opvanglocaties Casa Nova (voormalige Unilevergebouw) en aan de Broekpolderweg wonen, kunnen zich als eersten aanmelden voor een tijdelijke woning in de wijk. Daarna volgen de Oekraïners die nu in een gastgezin in Vlaardingen wonen.  Naast woningen, komt er ook een tijdelijke basisschool. De eerste twee medewerkers hiervoor zijn inmiddels geworven. Verder komen er een sporthal en twee gemeenschappelijke gebouwen voor zorg en andere maatschappelijke voorzieningen. De locatie is tot uiterlijk media 2026 in gebruik voor de tijdelijke opvang van circa 1.000 Oekraïense ontheemden. 

Het volledige raadsmemo is hier te lezen: https://www.vlaardingen.nl/Bestuur/College_van_B_W/B_W_besluiten/Openbare_besluiten_van_4_oktober_2022