Bron: website Rijksoverheid

Voorstel inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2024

In het ontwerp-Koninklijk Besluit dat minister De Jonge op 26 januari 2023 heeft aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer is 1 januari 2024 als de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet opgenomen.

Tijdens de Bestuurlijk Overleggen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 23 en 25 januari met minister De Jonge, IPO en de Unie van Waterschappen is uitvoerig gesproken over de stand van zaken rondom de invoering van de Omgevingswet. Tijdens het Bestuurlijk Overleg was de conclusie dat de voorwaarden voor inwerkingtreding voldoende zijn ingevuld om een besluit te nemen over de inwerkingtredingsdatum en dat de datum van 1 januari 2024 draagvlak heeft bij alle partijen.

Om de laatste, cruciale stappen te zetten om met het stelsel aan de slag te kunnen gaan, is wel spoedige duidelijkheid over inwerkingtreding noodzakelijk. Naast de oproep tot spoedige duidelijkheid, hebben gemeenten daarmee aangegeven dat zij achter deze wet staan, dat er voldoende voorbereidingstijd moet zijn (minimaal 6 maanden tussen slaan Koninklijk Besluit en invoeringsdatum) en dat de door de VNG opgestelde randvoorwaarden ingevuld moeten zijn. 

Richting de invoering van de Omgevingswet en zeker ook daarna gaat de VNG samen met andere partijen door met het verbeteren en doorontwikkelen van het (digitale) stelsel.

Meer informatie:
Brief regering: Voortgang van de implementatie van de Omgevingswet
Brief VNG aan programmamanagers (pdf, 157 kB)

Bron en volledige artikel: https://vng.nl/nieuws/voorstel-inwerkingtreding-omgevingswet-1-januari-2024