Voorjaarsnota: accres nog meer opgeplust

Het accres voor gemeenten (accres = de jaarlijkse toe- en afname van het gemeente- en provinciefonds die voortvloeit uit de koppeling aan de rijksuitgaven) wordt de komende jaren nog meer opgeplust dan bij het regeerakkoord werd aangekondigd.

In 2022 met 8,4 procent, in 2023 met 6,7 procent, in 2024 met 6,7 procent en in 2025 met 5,9 procent. Vanaf 2026 gaan gemeenten er vooralsnog flink op achteruit.

In het regeerakkoord was al duidelijk dat hogere uitgaven door de rijksoverheid voor de jaren tot en met 2025 zorgen voor een flink hoger accres voor gemeenten en provincies. Het kabinet had in maart de koepels het voorstel gedaan de volumecomponent van het accres voor de jaren 2022-2025 te bevriezen op de stand van de Voorjaarsnota om zo voor die periode een stabielere financiering van de medeoverheden te realiseren. Daarover is het kabinet nog in gesprek met VNG en IPO.

De VNG wilde eerst de Voorjaarsnota afwachten. De financiering blijkt daarin dus nog hoger dan bij het regeerakkoord werd aangekondigd. In het coalitieakkoord is het accres echter vanaf 2026 vastgezet op een plus van 1 miljard euro ten opzichte van de stand Miljoenennota 2022 en wordt het accres enkel nog aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling.

Bron: Binnenlands Bestuur
Het gehele artikel kunt u hier vinden: https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/accres-nog-hoger-dan-coalitieakkoord?tid=TIDP2422847X491CDDEE92D24D388FF1C413098771C5YI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur