Voor minder plastic in het water: spot de hotspots

Van 15 tot en met 30 oktober organiseert het WaterLab in samenwerking met Delfland ‘Spot de Hotspot’. Vrijwilligers gaan macro- en microplastics in Delflands water in kaart brengen. Door deel te nemen aan dit project dragen zij bij aan kennis over plastics in ons water en helpen zij het water schoner te maken.

Het project is verdeeld over twee weken. In de eerste week (15-22 oktober) wordt aan deelnemers gevraagd om ‘hotspots’ van macroplastics op te zoeken. Een hotspot is een locatie waar meer plastic afval in het water ligt dan in de rest van de omgeving. Deelnemers geven hun hotspots door aan WaterLab via een app. Waar dat kan, halen zij het plastic uit het water en geven via de app door wat voor plastic het is.

In de tweede week (24-28 oktober) gaat de aandacht uit naar microplastics. Deze plastics zijn zo klein dat ze vaak niet met het blote oog te zien zijn. Zij zijn afkomstig van groter plastic dat afbreekt, maar ook uit cosmetica en bijvoorbeeld van kleding. Met behulp van een sleepnetje nemen deelnemers verschillende microplastic-monsters. Deze analyseren zij en de resultaten geven zij door aan het WaterLab. Voor dit deel van het onderzoek worden ook lokale watersportverenigingen en waterscouts gevraagd om een sleepnetje achter hun kano, sup, of roeiboot te bevestigen.

Meer informatie over het project kan je op de website van het WaterLab vinden. Of meld je direct aan via het formulier.