Foto: https://www.museumkwartiervlaardingen.nl/

Volgende stap Museumkwartier

Al vele tientallen jaren worden er plannen gemaakt voor nieuwbouw in het Museumkwartier.

Dit is het gebied tussen de Westhavenkade en de Vettenoordsekade, achter de Sprijpanden en achter het Museum. Afgelopen week heeft het college van B&W het bestemmingsplan aan de gemeenteraad aangeboden. Het betreft de nieuwbouw van 87 woningen. Uiteraard bevat het bestemmingsplan een hele berg aan regels, procedures etc. en die staan allemaal in 200 pagina’s tekst. Naar het zich nu laat aanzien, zal de stikstofproblematiek hier geen roet in het eten gooien.

Voorts heeft het college een wijzigingsplan vastgesteld met betrekking tot herontwikkeling van de Sprijpanden. Hierin komen 45 woningen. Deze grote panden van de voormalige “meubelgigant” aan de Westhavenkade staan al jaren leeg en hebben een verpauperde uitstraling. Uiteraard is het verheugend dat de woningvoorraad hiermee is gediend, daarnaast wordt het aanzicht van Vlaardingen weer een stukje mooier.

Minder fraai is dat een rijksmonument nabij Westhavenkade 66 moet worden gesloopt. De zogenaamde Kuiperij staat de verdere ruimtelijke planontwikkeling in de weg. Met heel veel ingewikkelde zinnen beschrijft het college van B&W hoe de “uitstraling” van de af te breken Kuiperij terugkomt in de verbouw en nieuwbouw van de andere historische panden. We zijn benieuwd.