Volgende stap in aanleg restwarmteleiding WarmtelinQ

Er wordt hard gewerkt in Vlaardingen aan het aanleggen van een warmtetransportleiding: WarmtelinQ. De leiding komt tussen Vlaardingen en Den Haag te liggen en zorgt ervoor dat restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. Restwarmte is een van de alternatieven voor het gebruik van aardgas. Om de leiding in de grond te krijgen, moet er geboord en gegraven worden. Deze werkzaamheden zullen in de omgeving zichtbaar en merkbaar zijn.

De duur en aard van de werkzaamheden verschilt per locatie. De afgelopen maanden zijn er al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om de omgeving, met name in de Holy, gereed te maken voor de komst van de buis. Zo werd in juni het fietspad aan de noordzijde van de Zwanensingel afgesloten. Ook aan de Lepelaarsingel en bij het Sportcentrum aan de Zwanensingel hebben al werkzaamheden plaatsgevonden om boorkuipen te plaatsen. Vanuit deze boorkuipen wordt de leiding geperst naar de andere kant van de weg. Daarnaast worden enkele bomen gekapt om ruimte te maken voor het aanleggen van de leidingen. 

Ook de komende maanden krijgen weggebruikers te maken met omleidingen, tijdelijk opgebroken wegen en stoepen en bouwverkeer. Eind 2024 moeten alle werkzaamheden klaar zijn. 

Bron en volledige bericht: https://www.vlaardingen.nl/Organisatie/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/Volgende_stap_in_aanleg_restwarmteleiding_WarmtelinQ