Foto: Warmtelinq.nl

Volgende stap aanleg WarmtelinQ restwarmteleiding

Vlaardingen zet weer een belangrijke stap in de warmtetransitie.

Het college van B en W heeft op 21 februari 2023 besloten om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het zuidelijk tracé Vondelingenplaat – Vlaardingen van WarmtelinQ. De warmtetransportleiding gaat aansluiten op de leiding die nu al aan de randen van de Holy wordt aangelegd naar Den Haag.

Er wordt momenteel onderzocht welke wijken in Vlaardingen gebruik gaan maken van WarmtelinQ. In de Transitievisie Warmte wordt per buurt of wijk gekeken wat de beste warmteoplossing is. Wethouder Koen Kegel (Energietransitie) legt uit: “We zijn met WarmtelinQ overeengekomen dat er drie aansluitpunten in Vlaardingen worden gerealiseerd. Dit betekent dat grote delen van Vlaardingen in de toekomst aangesloten zouden kunnen worden op het warmtenet.”

Een belangrijke voorwaarde tijdens de gesprekken met WarmtelinQ was dat de overlast voor verkeer en omwonenden tot het absolute minimum beperkt moet worden. Andere voorwaarden waren dat de woningbouwlocatie Marathonweg-Noord geen hinder mag ondervinden van de leiding en dat de verbreding van de Marathonweg mogelijk moet blijven. Daarnaast wordt het groen dat voor de aanleg van de leiding tijdelijk moet wijken, volledig gecompenseerd.

Bron en volledige artikel: https://www.vlaardingen.nl/Organisatie/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/Volgende_stap_aanleg_WarmtelinQ_restwarmteleiding