Vlaardingse Westwijk treedt toe tot het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid is op 4 juli 2022 gelanceerd in het bijzijn van ministers Hugo de Jonge en Dennis Wiersma, burgemeesters, bewoners en professionals. De Vlaardingse Westwijk is een van de vier nieuwe gebieden die toetreden en onder de vlag van dit programma kunnen rekenen op extra geld en aandacht van de Rijksoverheid.

“Dat we nu aansluiten bij dit programma is echt een fantastische stap in de goede richting voor de Westwijk. Vlaardingen moet, net als Delft, Dordrecht en Roosendaal, wel nog een beentje bijtrekken ten opzichte van gemeenten die al meer dan twee jaar aan de slag zijn in hun wijken. Maar we hebben er zin in”, benadrukt wethouder Jacky Silos, die het stadsprogramma Nieuwe Westwijk in portefeuille heeft. “We werken al volop samen met partijen als het basisonderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties, politie en woningbouwcorporaties. We willen ons programma voor de Westwijk nog dit kalenderjaar lanceren.”

De contouren van dat programma staan al. Hamit Karakus, die als programmadirecteur de kar trekt, schetst alvast de hoofdlijnen. “Onze inzet is erop gericht dat alle Westwijkers mee kunnen profiteren van de groeiende welvaart in Nederland. Dit betekent dat alle kinderen gelijke kansen moeten krijgen in het onderwijs en zij veilig moeten kunnen opgroeien in hun wijk. Maar ook dat hun ouders goed en betaalbaar kunnen wonen en ze in geval van werkloosheid weer aan het werk kunnen. Het dagprogramma voor kinderen is bijvoorbeeld gericht op talentontwikkeling en het programma voor ouders vooral op de instroom naar werk of het volgen van een opleiding.”

Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid moet, ook voor de Westwijk, vier doelen bereiken:
1.           Een integrale aanpak met regie en een solide juridische basis.
2.           Verbetering van slechte woningen en meer gemengde wijken.
3.           Meer bewoners kunnen meedoen in de samenleving.
4.           Preventie van jeugdcriminaliteit en betere weerbaarheid.

Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid is een samenwerking tussen BZK, OCW, SZW, JenV en VWS, gemeenten en lokale partners, zoals scholen, woningbouwcorporaties, politie, zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook ondernemers die helpen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te krijgen.