Vlaardingse gemeenteraad wil een andere stemverhouding in de GRJR

Een motie, ingediend door alle fracties van de gemeenteraad van Vlaardingen, roept het college van B&W op om een nieuwe stemprocedure of stemverhouding te realiseren in de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). In de motie roept de raad op om op korte termijn in overleg te treden met andere gemeenten binnen de GRJR.

Volgens de motie moet er een nieuwe stemprocedure of stemverhouding komen om zo meer zeggenschap te geven aan de kleine en middelgrote gemeenten binnen deze regeling. Nu het college, na de ommezwaai van de GRJR, toch in de regeling wil blijven, omdat het binnen de regeling de eigen zorg kan inkopen, roept de raad op om het gesprek aan te gaan over de stemverhoudingen. Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) hebben samen bijvoorbeeld vijf stemmen binnen de regeling, terwijl Rotterdam in zijn eentje al dertien stemmen heeft.

De MVS-gemeenten wilden uit de GRJR stappen om zo eigen zorg te kunnen inkopen, toen de GRJR dat binnen de regeling alsnog toeliet, wilden de colleges van de gemeenten er toch in blijven. De raad van Maassluis heeft hier al mee ingestemd, de raden van Schiedam en Vlaardingen moeten hier nog een definitief besluit over nemen.

De motie wordt 17 december in stemming gebracht. De verwachting is dat deze wordt aangenomen, omdat de motie is ingediend door alle fracties.