Vlaardingse gemeenteraad geeft ruim drie miljoen extra uit aan een schone, ‘gave’ en sportieve stad

De Vlaardingse gemeenteraad heeft de Voorjaarsnota 2023 vastgesteld. Hierin wordt een overzicht gegeven van de financiële situatie van Vlaardingen en worden er plannen gesmeed voor de toekomst. Voorlopig is Vlaardingen financieel gezond, en de gemeenteraad is ambitieus.

Ondanks de vertraging van de jaarstukken is wethouder Bikkers van Financiën tevreden over de stand van zaken. “U vroeg: ‘Hoe vindt u zelf dat het gaat?’ Nou wel aardig!” Volgens de inschatting van de gemeente staat Vlaardingen in 2024 en 2025 negen miljoen in de plus, met een groeiende reserve. De jaren daarna zijn moeilijker in te schatten, omdat de gemeente nog niet weet hoeveel geld zij vanuit het Rijk krijgt in 2027.

Bovenop de plannen van het college diende de raad ook voorstellen in. De gemeenteraad ging enthousiast aan de slag met het positieve saldo van de komende twee jaar, zeker gezien de 14 amendementen en 24 moties die werden ingediend. Hiervan werden er 27 aangenomen, ter waarde van ruim drie miljoen euro. Al deze plannen kunnen echter nog worden aangepast voor de vaststelling van de begroting in november.

Stadsaanzicht

De gemeenteraad doet veel aan het opkrikken van de aanblik van de stad. Een hoger onderhoudsniveau, meer veegrondes, een voorjaarsschoonmaak en ‘blikrekken’, die het recyclen van blikjes in de hand spelen, moeten de stad schoner maken. Daar trekt de raad ook de portemonnee voor; de maatregelen kosten samen bijna een miljoen. De raad wil ook dat er beter gewandeld moet kunnen worden langs de Vaart. Meer bankjes in de openbare ruimte, tot-ziensborden en een investering van een half miljoen in de binnenstad moeten Vlaardingen aantrekkelijker maken. Een deel van deze voorstellen kreeg tegenstemmen onder het mom van ‘geen plan, geen geld.’

Armoede

Ook zal er onderzoek worden gedaan naar ‘vertrouwensexperimenten’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ‘gewoon geven van geld’ aan Vlaardingers. De gemeenteraad doet daarnaast een donatie aan de Voedselbank en stuurt een attentie naar ouderen in de stad. Ook krijgen ouders na de geboorte van een kind een Vlaardingse babybox toegestuurd. Aanleiding hiervan is een Fins plan waarbij basisproducten in een doos worden afgeleverd waar het kind ook nog in kan slapen. Wethouder Proos zegt ook toe zo snel mogelijk de energietoeslag uit te keren, al wacht hij nog wel op een landelijke wet.

Sport

De gemeenteraad wil betere sportprijzen uit gaan reiken, compleet met jury en gala. Ook komt er een beweegtuin in het Oranjepark. Daarnaast roept de gemeenteraad het college op om de communicatie richting sportverenigingen te verbeteren. Voor deze extra ondersteuning trekt de raad ruim anderhalve ton uit.

Overig

De gemeente gaat onderzoek doen naar ooievaarsbroedpalen, walstroom en gratis strooizout. Ook wordt het interventieteam van de gemeente uitgebreid en moet de gemeente extra aandacht besteden aan de problemen van arbeidsmigranten. De gemeenteraad wil ook dat er binnen de jeugdzorg zonder een beschikking geklaagd kan worden. Beschikkingsvrij werken binnen de jeugdzorg veroorzaakt al een tijd kritiek in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

‘Dat doet mij pijn’

In de raadsvergadering werd veel gesproken over de ambtelijke tekorten van de gemeente. Wethouder Bikkers kaart dit probleem aan. “Sommige medewerkers zullen niet met trots durven zeggen dat ze voor de gemeente Vlaardingen werken, en dat doet mij pijn.” Het college krijgt van de raad daarom één miljoen om uit te geven aan het oplossen van de tekorten binnen de ambtelijke organisatie. Volgens wethouder Bikkers moet dit ruim voldoende zijn. “Ik kom niet met een tafeltennistafel op de vierde verdieping. Ik kom met meer.” De gemeente gaat aan de slag met het meer ‘boeien en binden’ van de medewerkers.