Vlaardingen ontevreden over plannen sociale woningbouw in de regio

In 2019 hebben 14 regiogemeenten, waaronder Vlaardingen, afspraken gemaakt over een meer evenwichtige woningbouw tot en met 2030. Nog los van alle problemen in de bouw, maakt het niet nakomen van de afspraken door andere gemeenten het voor Vlaardingen onmogelijk haar eigen bijdrage na te komen.

In Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen is nu veel sociale woningbouw, terwijl andere gemeenten juist te weinig van die woningen hebben. Nu die andere gemeenten niet “sociaal” bijbouwen wordt het beoogde evenwicht tussen de gemeenten niet bereikt.

Vlaardingen heeft nu in het regionale overleg aangegeven richting andere gemeenten en de provincie dat de bijdragen van een aantal gemeenten onvoldoende zijn. Vlaardingen vraagt de provincie om haar rol voortvarend op te pakken, om versneld naar een evenwichtige verdeling van de sociale woningvoorraad in de regio te komen.

In januari moet de provincie duidelijkheid geven of zij alle regionale bijdragen accepteert. Het college van burgemeester en wethouders zal aan de hand van deze uitkomsten de gemeenteraad adviseren om haar bijdrage mogelijk aan te passen.