Vlaardingen krijgt Slimme verkeerslichten

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is bereid om in 2022 drie Vlaardingse verkeersprojecten te subsidiëren. De gemeente Vlaardingen heeft een subsidieaanvraag gedaan voor fietsprojecten. Er komt geld voor het fietspad over de Trekkade, het fietspad langs de Zwanensingel en voor slimme verkeerslichten aan de Marathonweg. Deze projecten leveren een bijdrage aan het verbeteren van de verkeersveiligheid, de doorstroming en het fietsklimaat in de stad.

Met de subsidie gaat de gemeente een deel van de Trekkade in Holy verbreden. Hierdoor komt hier meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Daarnaast wil de gemeente het fietspad aan de zuidzijde van de Zwanensingel geschikt maken voor tweerichtingsverkeer. Fietsers hoeven zo minder vaak over te steken, wat de verkeersveiligheid voor fietsers vergroot. 

Marathonweg

Ook heeft de gemeente een aanvullende subsidie aangevraagd voor de Marathonweg. De gemeente is inmiddels al gestart reconstructie van de Marathonweg. De aangepaste fietsoversteek ter hoogte van de Zuidbuurtseweg is klaar. Begin volgend jaar wordt gestart met de reconstructie van het kruispunt met de Marnixlaan. Hier komen verkeerslichten. Daarna worden de kruispunten met de Floris de Vijfdelaan/Billitonlaan en Westlandseweg/A20 aangepakt. Meer informatie hierover is te vinden op www.vlaardingen.nl/marathonweg. De aanvullende subsidie van de Metropoolregio wil de gemeente gebruiken om de nieuwe verkeerslichten ‘slimmer’ te maken. Met deze zogenaamde ‘intelligente’ verkeerslichten kan het verkeer nog efficiënter worden afgewikkeld. Hierdoor hoeft het verkeer minder vaak te stoppen en op te trekken. Dit draagt ook bij aan een betere luchtkwaliteit. Bij de reconstructie van de Marathonweg worden de verkeerslichten al voorbereid op deze intelligente software. Door de subsidie kan deze software nu ook toegepast worden. 

Bijdrage

De MRDH heeft nu aangegeven bereid te zijn subsidie te verlenen voor deze drie projecten voor een totaal bedrag van € 142.500. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor volgend jaar. Wethouder Bikkers reageert: “We zijn blij met deze bijdrage. Hiermee kunnen we een mooie stap zetten richting de doelstelling van ons Actieplan Mobiliteit: Vlaardingen veilig, bereikbaar en gezond.”