Vlaardingen krijgt 21,3 miljoen euro subsidie van het Rijk

In september vroeg Vlaardingen bij het Rijk twee subsidies aan voor de ontwikkeling van het Rivierzonegebied. Maandag 14 november is bekend geworden dat het Rijk 21,3 miljoen euro (exclusief btw) aan Vlaardingen ter beschikking stelt in het kader van de Regeling Versnellingsgelden Infrastructuur.

Wethouder Rivierzone Bart Bikkers: “We zijn als college blij dat het Rijk de ontwikkelingen in Vlaardingen ondersteunt. Dit is een belangrijke stap voor onze stad en regio. We zijn vol vertrouwen dat ook de tweede subsidie wordt toegekend, de Woningbouwimpuls van 5,9 miljoen euro.”

Eigenlijk kan het Rijk er niet omheen om ook de Woningbouwimpulsgelden aan Vlaardingen te verstrekken. Beide subsidies hangen nauw met elkaar samen.

In totaal heeft Vlaardingen dus ruim 27 miljoen euro aangevraagd. De rijksbijdragen zijn nodig voor investeringen in de publieke ruimte, bijvoorbeeld voor groen en infrastructuur. De doorstroming van verkeer wordt verbeterd, er komt ruimte voor veilige fiets- en wandelroutes en het Maaspark is onderdeel van het gebied. Wethouder Bouwen & Wonen Ivana Somers-Gardenier: “Ook de mix van prijsklassen van woningen is van belang. Met de ontwikkeling van de Rivierzone werken we aan een sterke, sociale en leefbare stad.”

De gemeente verwacht begin komend jaar te starten met het proces voor de inrichting van de openbare ruimte en de hoogwateraanpak. De verwachting is dat projectontwikkelaars komend jaar al kunnen gaan bouwen. Op 16 februari organiseren de gemeente en projectontwikkelaars een bijeenkomst over de ontwikkelingen in de Rivierzone.

Meer informatie volgt op: https://www.vlaardingen.nl/Onderwerpen/Bouwen/Projecten_in_de_stad/Projecten_Rivierzone/Programma_ontwikkeling_Rivierzone?utm_source=Rx.Front&utm_medium=redirect&utm_campaign=rivierzone en via de digitale nieuwsbrief: https://www.vlaardingen.nl/Organisatie/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrieven_aan_afmelden