Vlaardingen en regeling vouchers in arbeidsmarkt Rotterdam-Rijnmond

Uit onderzoek blijkt dat Vlaardingen mee kan doen aan de regeling met de vouchers in de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond.

In het raadsmemo van 7 juni 2022 met als onderwerp ´motie Scholingsfonds´ https://www.vlaardingen.nl/Bestuur/College_van_B_W/B_W_besluiten/Openbare_besluiten_van_7_juni_2022 gaat het college in op een onderzoek waar de raad om had verzocht. De raad wilde graag weten of het mogelijk was om net als in de gemeente Rotterdam een initiatief te ontwikkelen waarbij mensen gestimuleerd worden zich te laten omscholen voor een baan in een sector waar tekorten zijn. De gemeente Rotterdam werkt hierin samen met het onderwijs en werkgevers en er is een voucher van € 2.500 beschikbaar per persoon voor een opleiding bij één van de aangesloten partners in de samenwerking. 

Uit het onderzoek blijkt dat Vlaardingen mee kan doen aan de regeling met de vouchers in de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond. Stroomopwaarts is de uitvoerende partij voor de regio. Naast de regeling met de scholingsvouchers zijn er drie andere regelingen in onze stad met een vergelijkbaar doel.

Bron: vlaardingen.nl