Wethouder Jacky Silos

Vlaardingen blijft toch in de GRJR

Nadat de gemeenteraad een maand geleden nog besloot om uit de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) te treden, heeft het nu aangegeven er toch in te blijven. Alle fracties behalve Fractie Kerkhof stemden met dit voorstel in. Dit is het gevolg van het besluit van de GRJR om Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hun eigen zorg te laten inkopen binnen de regeling.

Volgens wethouder Silos geeft het een dubbel gevoel. Enerzijds het slechte gevoel dat dreigen uit de regeling te stappen pas verandering brengt binnen de regeling en anderzijds het goede gevoel dat de gemeenteraden van de drie gemeenten wel degelijk invloed hebben kunnen uitoefenen.

Een motie werd ingediend door alle fracties van de raad, en dus aangenomen. De raad riep het college op te proberen de stemverhouding binnen de regeling aan te pakken. Wethouder Silos heeft deze motie ook aan het licht gebracht binnen de GRJR bij de vergadering op 15 december. “Er is toegezegd dat de stemverhoudingen meegenomen worden in de bespreking van de governance”, aldus wethouder Silos.