Verwijderen damwandscherm Krabbeplas

Eind 2019 is in de Krabbeplas een damwandscherm geplaatst. Door het scherm kon zout van grond afkomstig uit diepere lagen van de tunnel niet in de rest van de Krabbeplas terechtkomen. Inmiddels is het zoutgehalte in het water bij de bouwplaats weer gelijk aan de oorspronkelijke waarden en kan het damwandscherm worden verwijderd.

De werkzaamheden zijn op 30 maart gestart en worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Eind april is het scherm helemaal weg.

Het uittrillen van de damwandplanken zorgt voor geluid in de omgeving.

Bron: https://www.vlaardingen.nl/Organisatie/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/Verwijderen_damwandscherm_Krabbeplas