Harry Nagel: jonge spreeuw in de Broekpolder

Verwachte start sanering Broekpolder


Nu de financiering rond is wordt er een projectleider aangesteld voor de organisatie en uitvoering.

Het plan van bureau Stroming moet verder worden uitgewerkt en daarbij worden partijen en burgers betrokken. Naar verwachting gaan de werkzaamheden begin 2023 starten. De werkzaamheden duren 5-7 jaar. 

In de Broekpolder ligt sinds de jaren ’70 een laag verontreinigd slib met een dikte van ongeveer 8 meter. Het verwijderen van dit slib is financieel niet haalbaar en zal het gebied voor lange tijd verwoesten. Met het aanbrengen van een laag grond van een betere kwaliteit op het slib, een zogeheten ‘leeflaag’, wordt doorvergiftiging voorkomen. Verspreiding van verontreiniging wordt voorkomen door de aanleg van een niet doorlatend watersysteem in de opgebrachte laag, zodat regenwater niet meer in contact komt met het het grondwater. Het aanbrengen van een leeflaag is in Nederland een veel gebruikte methode om de risico’s van een verontreinigde bodem te minimaliseren.

Het antwoord op de vragen of de sanering een opmaat is naar woningbouw, of en hoe de bezoekers en bewoners last hebben van de plannen en wat de rol is van de Federatie etc. in het saneringsproces, is op www.broekpolder-vlaardingen.nl te lezen.

Bron: Nieuwsbrief Federatie Broekpolder