Foto: Bart Zandstra

Verlengen looptijd intentieovereenkomst Grote Kerk

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo ‘Verlengen looptijd intentieovereenkomst Grote Kerk’ vastgesteld. 

De afgelopen tijd zijn de betrokken organisaties druk bezig geweest met hun inzet om het pand met zijn rijke historie ook een rijke toekomst te geven. Stadsherstel Maassteden, Stichting De Bibliotheek de Plataan en de Protestantse Gemeente te Vlaardingen onderzochten de kansen om het gebouw een bestemming te geven als nieuwe locatie voor de bibliotheek en dit mogelijk ook in combinatie met functies als horeca en ruimte voor bijvoorbeeld concerten, de uitreiking van de Geuzenpenning en andere activiteiten.

In de eerder gesloten intentieovereenkomst Grote Kerk stond het voornemen om het onderzoek eind 2022 af te ronden. De samenwerkende partijen hebben aangegeven dat er extra tijd nodig is om zorgvuldig de mogelijkheden in beeld te brengen.

In de raadsmemo wordt de raad geïnformeerd dat de looptijd van de intentieovereenkomst Grote Kerk daarom wordt verlengd tot 30 april 2023.

Bron: https://www.vlaardingen.nl/Bestuur/College_van_B_W/B_W_besluiten/Openbare_besluiten_van_24_januari_2023