Verhuurdersheffing wordt afgeschaft

De laatste jaren moesten de woningcorporaties de zogenaamde verhuurdersheffing aan het Rijk afdragen. Hierdoor nam de financiële armslag enorm af. In totaal betaalden alle corporaties samen maar liefst 1,7 miljard euro per jaar.

Maar er is goed nieuws. Aanstaande 1 januari wordt de heffing stopgezet. Althans dat staat in de wet, die minister De Jonge aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Door de afschaffing krijgen de corporaties extra investeringsruimte bovenop de reeds gereserveerde gelden. De komende 8 jaar wordt er in totaal meer dan 119 miljard euro uitgetrokken voor een verdubbeling van de sociale woningvoorraad, verregaande verduurzaming, huurmatiging en huurverlaging voor de laagste inkomens.

Er moeten tot 2030 door de woningcorporaties circa 250.000 sociale huurwoningen worden gebouwd en nog eens 50.00 midden huurwoningen. Per gemeente wordt gestreefd naar 30% sociale huurwoningen (Vlaardingen momenteel 48%). De huurmatiging komt ten goede aan circa 2 miljoen huishoudens, terwijl voor een half miljoen huurders met een laag inkomen (tot 120% van het sociaal minimum) de huren aanzienlijk worden verlaagd.

Tot slot worden de woonlasten ook aanzienlijk lager door vergaande verduurzaming, woningverbetering en aanpak van vocht- en schimmelproblemen.

Het complete persbericht van het ministerie is hier terug te lezen: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/07/meer-nieuwbouw-verduurzaming-en-lagere-woonlasten-voor-sociale-huur-door-afschaffing-verhuurderheffing.