Verhoging eenmalige energietoeslag

Het Rijk keert het budget voor de verhoging van de eenmalige energietoeslag van 800 naar 1300 euro in september uit. Het gaat in totaal om 550 miljoen euro extra bij de septembercirculaire gemeentefonds 2022.

Van dit geld is 500 miljoen euro bedoeld voor de verhoging van de eenmalige energietoeslag met 500 euro per huishouden. De overige 50 miljoen is bedoeld voor uitvoeringskosten die gemeenten moeten maken om het extra bedrag van 500 euro terecht te laten komen bij huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het bestaansminimum.

De financiering van de eenmalige energietoeslag verloopt via de algemene uitkering van het gemeentefonds en wordt op grond van de reguliere verdeelsleutel voor de bijzondere bijstand onder de gemeenten verdeeld.

Bron en volledige artikel: https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/rijk-keert-geld-verhoging-energietoeslag-september-uit?tid=TIDP2663017X501F9574B4EB4AC38B25B17AF86D3A0DYI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur