Raadscommissies donderdag 20 oktober|Stadhuis Vlaardingen

In de raadszaal vergadert de raadscommissie Ruimte & Middelen en in de burgerzaal de raadscommissie Samenleving. Starttijd van de vergaderingen is 20.00 uur.

Agenda raadscommissie Ruimte & Middelen

 • 1 Opening
 • 2 Agenda
  Beeldvorming
 • 3 Meerjarenbegroting 2023-2026 & Verordening Parkeerbelastingen Vlaardingen 2023
 • 4 Ophaalsessie Stadsprogramma Groen Vlaardingen
 • 5 Ophaalsessie Stadsprogramma Leefbaar Vlaardingen
 • 6 Ophaalsessie Stadsprogramma Nieuwe Energie 
  Beeldvorming/oordeelsvorming
 • 7 Wijzigen Verordening Auditcommissie 2019 en Verordening Rekenkamer Vlaardingen 2022
 • 8 Sluiting

Agenda raadscommissie Samenleving

 • 1 Opening
 • 2 Agenda  
  Beeldvorming
 • 3 Ophaalsessie Stadsprogramma Veilig Vlaardingen 
 • 4 Ophaalsessie Stadsprogramma Zorgzaam Vlaardingen
 • 5 Plan doelgroepenvervoer MVS 
 • 6 Sluiting