Veranderende wereld vraagt ook het nodige van Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland zet zich ook komend jaar onverminderd in om ervoor te zorgen dat we droge voeten houden, dat de waterkwaliteit vooruitgaat en dat het afvalwater van de huishoudens en bedrijven goed wordt schoongemaakt. Zo dragen wij eraan bij dat de mensen in ons gebied veilig en prettig kunnen wonen, werken en recreëren. In de begroting 2023 staat wat Delfland daarvoor het komende jaar doet en wat daarvan de kosten zijn. De begroting is ook de basis voor de belastingtarieven.

Dankzij de solide financiële basis heeft Delfland de afgelopen 4 jaar de tarieven niet hoeven aanpassen. De wereld is in de afgelopen maanden echter sterk veranderd. Daarvan ondervinden inwoners, bedrijven en instellingen allemaal de gevolgen. De stijgende energiekosten, het gebrek aan materialen en het verhoogde risico op cyberaanvallen vergen ook het nodige van Delfland.

Delfland kan de stijgende energiekosten niet opvangen binnen het huidige belastingtarief. “Wij zien ons daarom genoodzaakt om in 2023 een energieopslag* te verwerken op dat deel van het belastingtarief dat betrekking heeft op het schoonmaken van ons afvalwater. Wij zijn ons ervan bewust dat dat bij veel mensen hard aankomt”.  

“Als de energiekosten weer dalen, wordt de energieopslag in de eerstvolgende begroting aangepast. Intussen werken wij er hard aan ons energiegebruik nog verder terug te dringen en zoveel mogelijk energie zelf op te wekken.”, aldus het Hoogheemraadschap van Delfland.

Voor meer informatie zie het nieuwsbericht: Begroting 2023: Veranderende wereld vraagt ook nodige van Delfland – Delfland (https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/2022/oktober/begroting-2023-veranderende-wereld/

*Energieopslag bedraagt per vervuilingseenheid € 15,– Dat wil zeggen bij een éénpersoonshuishouden 1×15 en bij meerpersoonshuishouden 3×15 euro. Plus uiteraard de overige tarieven, zoals die nu ook al berekend worden.

Bron: Het Hoogheemraadschap van Delfland