Vanaf 2025 passende eigen bijdrage Wmo voor hoge inkomens

Een aantal jaren geleden is het zogenaamde abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Dat houdt in dat ieder huishouden, ongeacht het inkomen, per maand nooit meer dan een bedrag van € 19,– aan eigen bijdrage kwijt is. Bij de Wmo moet worden gedacht aan huishoudelijke hulp, woningvoorzieningen en dagbesteding voor senioren.

Vanaf 2025 draait men dit abonnementsgeld terug. Voor de meeste gebruikers met een laag of gemiddeld inkomen verandert er daarbij niets. Maar voor hen met een hoog inkomen of hoog pensioen gaat de eigen bijdrage wel omhoog.

In een toelichting zegt staatssecretaris Van Ooijen (VWS): “Afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het huidige vaste tarief voor huishoudelijke hulp, dat voor ieder huishouden dat een eigen bijdrage moet betalen hetzelfde is, heeft geleid tot een forse groei van het aantal aanvragers. Daarbij valt op dat met name onder hogere inkomensgroepen de procentuele groei fors is. Dit leidt ertoe dat de toegankelijkheid van Wmo-voorzieningen onder druk komt te staan voor juist inwoners in een kwetsbare financiële of persoonlijke situatie. Daarom is in het coalitieakkoord afgesproken om een eerlijkere eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp in te voeren”.