Van foutgeparkeerde auto’s tot intimidatie, bewoners Eendrachtstraat klaar met overlast

Bewoners van de Eendrachtstraat ervaren overlast van arbeidsmigranten, vertellen ze aan Omroep Vlaardingen. In de straat zouden er zes woningen zijn  waar de overlast vandaan komt. De overlastproblematiek speelt zich niet alleen in de Eendrachtstraat af, maar is groter. Volgens Ashley Hoogendijk, regisseur woonoverlast bij de gemeente Vlaardingen, is het zelfs een stadsbreed probleem.

De bewoners willen alleen anoniem hun verhaal doen, ze zijn bang voor vergeldingsacties vanuit de overlastveroorzakers. Mensen zouden elkaar tot diep in de nacht overstemmen, met soms wel zijn twaalven tegelijk. Daarnaast worden er volgens bewoners van de Eendrachtstraat auto’s foutgeparkeerd op de stoep en zitten mensen luid bellend bij bewoners in de vensterbank.

Hoogendijk probeert de problematiek in de Vlaardingse wijken aan te pakken door met mensen in gesprek te gaan, toch is dit niet altijd makkelijk. “Door de jaren heen zijn panden opgekocht door investeerders. Die investeerders verhuren die woningen aan huurders, maar elke keer wisselen die huurders in korte tijd.  Dat is een veelgehoorde klacht in sommige wijken.” 

Oplossing

Volgens de bewoners van de Eendrachtstraat komen de klachten uit dezelfde zes woningen. Tegen klachten uit dezelfde woningen kan Hoogendijk maatregelen treffen. “Als het allemaal uit hetzelfde pand komt, dan kunnen we kijken wie de eigenaar van het pand is. Dan kunnen we met de eigenaar van het pand in gesprek.” De bewoners van de Eendrachtstraat hebben er weinig vertrouwen in. Bij sommige bewoners is het vertrouwen zelfs zo laag dat ze erover nadenken om hun huis te verkopen.