Update van Franciscus Gasthuis & Vlietland van 17 november

In de kliniek waren er gisteren 24 bewezen coronapatiënten in Gasthuis en 15 bewezen coronapatiënten in Vlietland. Er waren vanochtend 5 bewezen corona patiënten op de IC Gasthuis. We blijven patiënten aanmelden bij de RCPS/LCPS voor uitplaatsing. Vanochtend waren er 8 verdenkingen.

Voorbereidingen opschalen coronazorg

Op dit moment zijn de voorbereidingen alweer opgestart om, indien nodig, verder op te schalen van 42 bedden naar 52 bedden. Deze 10 extra bedden voor coronazorg worden gerealiseerd in Franciscus Gasthuis.

De kans dat de coronazorg op de IC dan ook verder opgeschaald moet worden, is reëel. Eerder is de oproep gedaan aan verpleegkundigen om zich aan te melden voor een extra scholing om te kunnen assisteren op de IC. Aan deze oproep is door 34 verpleegkundigen gehoor gegeven, zij hebben de scholing al doorlopen of gaan deze op korte termijn doorlopen. Op dit moment zijn er ook 7 zorgreservisten gestart binnen onze organisatie. Een zorgreservist is iemand, die gewerkt heeft in de zorg in het verleden en nu bereid is om de helpende hand te bieden. Zij kunnen op de IC of op de cohort ingezet worden om bepaalde taken van de verpleegkundigen over te nemen. We zijn erg blij met alle extra handen, die we op deze manieren kunnen mobiliseren.

Start boostercampagne vanaf volgende week

Vanaf volgende week komen onze medewerkers in aanmerking voor een boostervaccinatie. Een grote logistieke operatie, maar dit gaat ons hopelijk helpen om onze medewerkers de komende periode op te been te houden en uitbraken binnen ons ziekenhuis te voorkomen.

Maatregelen in het ziekenhuis

In het ziekenhuis is het belangrijk om je te houden aan de geldende maatregelen, dit geldt voor patiënten, bezoekers en personeel. Binnen het ziekenhuis geldt een mondkapjesplicht, houden we ons zoveel mogelijk aan 1,5 meter afstand, geven wij geen handen, ontsmetten wij continu onze handen en niezen/hoesten we in onze elleboog. Daarnaast kan er slechts 1 begeleider mee naar een poliklinische afspraak en maximaal 2 bezoekers per patiënt per dag.

Wij vragen uw medewerking om zo de zorg veilig te houden voor uzelf, voor patiënten en voor het personeel!