Update bouw knooppunt Vlaardingen

In Vlaardingen wordt in opdracht van Rijkswaterstaat gewerkt aan het aanleggen van de Blankenburgverbinding. 

Begin juli eindigde een lange periode van funderingswerk voor de bouw van knooppunt Vlaardingen. Deze werkzaamheden zorgden voor hinder in de omgeving. De komende twee jaar worden op verschillende plekken nog damwanden en heipalen aangebracht, maar dit is steeds in kortere periodes.

Knooppunt Vlaardingen komt verdiept te liggen en krijgt twee onderdoorgangen. De heipalen en damwanden voor de eerste onderdoorgang zitten in de grond. Voor de tweede onderdoorgang moet nog een deel van de funderingen worden aangebracht aan beide kanten van de A20. Aan de zuidkant gebeurt dit van 23 augustus tot begin september. De noordkant volgt in de eerste helft van 2022.

Bij het voormalige tankstation Aalkeet komt in 2022 een nieuw geluidsscherm langs de A20. Het heien hiervoor duurt ongeveer een maand. Verder liggen onder de A20 twee duikers, die de watergangen ten noorden en zuiden van de snelweg verbinden. Vanwege het verbreden van de A20 moeten de duikers worden vervangen en de eerste damwanden van deze duikers worden op zaterdag 11 en zondag 12 september overdag aangebracht. De A20 is dan afgesloten voor werkzaamheden   De rest van de wanden volgt in de eerste helft van 2022. Bij het verbreden van de A20 zelf wordt bijna overal gebruik gemaakt van boorpalen in plaats van heipalen. Boorpalen geven nauwelijks geluidshinder. 

Voor de Hollandtunnel moeten nog funderingen worden aangebracht voor de wanden en de vloer voor het deel dat onder de Zuidbuurt komt. Dit duurt ongeveer drie weken en gebeurt komend najaar/winter.Bron: www.vlaardingen.nl