Foto´s en compilatie: Bart Zandstra. Overhandiging stadsrechten in 1998 aan burgemeester Stam (†11-09-2010)

Unieke documenten uit de kluis voor viering 750 jaar stadsrechten

Op 14 mei 2023 is het precies 750 jaar geleden dat graaf Floris V stadsrechten aan Vlaardingen heeft verleend. Het Stadsarchief Vlaardingen besteedt hieraan aandacht op maandag 15 en woensdag 17 mei. Van 10.00 tot 17.00 uur kunnen Vlaardingers en andere geïnteresseerden het oudste ‘vidimus’ uit 1560 bekijken.

Een vidimus (Latijn voor: ‘Wij hebben gezien’) is een gewaarmerkte kopie, in dit geval van de oorkonde van 1273 en alle latere uitbreidingen. Toen het Vlaardingse stadsbestuur merkte dat de oorkonde uit 1273 aan het einde van zijn Latijn was, werd het in 1560 naar Dordrecht gebracht. Daar heeft het Dordtse stadsbestuur de tekst van de plechtige verklaring uit 1273 bevestigd en ook die van de andere oorkonden met latere stadsrechtuitbreidingen. Het perkamenten document was waarschijnlijk beschadigd geraakt nadat het een paar keer in de grond was begraven. Dit werd namelijk gedaan bij dreiging van oorlogsgevaar.

Het vidimus ligt normaal gesproken veilig opgeslagen in de kluis. Het is altijd op aanvraag in te zien, maar speciaal voor de viering van 750 jaar stadsrechten mogen bezoekers van het Stadsarchief op 15 en 17 mei ook de oudste oorkonde van Vlaardingen bekijken, een document van Floris V uit 1276 waarin hij visrechten verleende aan ambachtsheer Gerard van der Wateringhe.

Bron: https://www.vlaardingen.nl/Organisatie/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/Unieke_documenten_uit_de_kluis_voor_viering_750_jaar_stadsrechten