Ultimatum voor nieuwe cao Gemeenten/Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO)

Op 20 december berichtten wij op deze website dat de onderhandelingen voor een nieuwe cao Gemeenten/Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) waren opgeschort: https://omroepvlaardingen.nl/?s=Onderhandelingen.

Op 28 december heeft FNV Overheid, evenals de overige betrokken bonden, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) een ultimatum gesteld voor een nieuwe cao.

Het ultimatum loopt op 11 januari 2023, 10.00 uur af. Indien de werkgevers niet integraal akkoord gaan met de cao-eisen van FNV Overheid, volgen er werkonderbrekingen en stakingen, aldus de FNV.

Bron en meer informatie: https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/fnv-overheid/2022/12/ultimatum-voor-nieuwe-cao-gemeenten-sgo.