Uitweg uit de asielcrisis nodig

Om uit de crisis te komen wil de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) samen met het Veiligheidsberaad de komende weken afspraken maken met het Rijk.

Asielprocedures duren lang door capaciteitsgebrek bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft te weinig opvangplekken. Daarnaast verblijven veel statushouders nog maanden in het asielzoekerscetrum, omdat de krapte op de woningmarkt ervoor zorgt dat zij niet snel naar eigen woonruimte kunnen.

Het Rijk vraagt gemeenten opnieuw om opvangplekken. Het Rijk wil daarbij de vergunningverlening voor een opvanglocatie naar zich toetrekken als een gemeente niet wil meewerken. Dit vindt de VNG een zeer vergaande maatregel die niet bijdraagt aan een structurele oplossing van het asielprobleem. De VNG dringt bij het Rijk aan op het leveren van de randvoorwaarden voor de organisatie van (crisis)noodopvang (financiën en snelle afwikkeling van gemeentelijke voorstellen voor opvang) en wil direct aan de slag met oplossingen voor de lange termijn.

Het kabinet stelt ook voor om asielzoekers te plaatsen op de nog beschikbare opvangplekken voor Oekraïners. De VNG is hier geen voorstander van. Inmiddels zit ook de opvang voor Oekraïners voor 95% vol, terwijl onzeker is wat de oorlog nog gaat brengen. De locaties zijn voor een beperkte tijd beschikbaar. Tevens maken gemeenten zich zorgen over de vermenging van groepen. Momenteel is bijna 70% van de opgevangen Oekraïners vrouw en 32% van de groep is minderjarig. Het COA kan niet selecteren op wie er dan bij zouden komen. Daarnaast hebben gemeenten afspraken gemaakt met de omgeving over het doel en de bewoners van de locatie.

Bron en volledige artikel: https://vng.nl/nieuws/er-moet-een-uitweg-uit-de-asielcrisis-komen