Uitbreiding natuur in de Bonnenpolder

Dat Zuid-Holland een drukbevolkte provincie is met te weinig groen, zal velen duidelijk zijn. Het is daarom des te verheugender dat het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland de handen ineen hebben geslagen. Samen zorgen zij voor de uitbreiding van de natuur in de Bonnenpolder.

In totaal gaat het om 154 hectare nieuwe natuur, grenzend aan het Natura 2000-gebied, het Staelduinse Bos (tussen Maasdijk en Hoek van Holland). Daarmee wordt het huidige natuurgebied maar liefst drie keer zo groot.

Berend Potjer, gedeputeerde (Natuur) van de provincie Zuid-Holland is blij met het initiatief voor de realisatie van nieuwe natuur in de Bonnenpolder. In een reactie noemt hij onder andere de meerwaarde van de biodiversiteit. Bij de verdere ontwikkeling worden de omwonenden nauw betrokken. Momenteel buigt de Raad van State zich nog over een aantal bezwaarschiften dat is ingediend op het reeds vastgestelde bestemmingsplan.

Voor meer informatie https://www.natuurindebonnen.nl/. Hier kan je je ook abonneren op de nieuwsbrief.