Uitbreiding gemeentepolis 2023

De armoede in de regio neemt met de huidige inflatie drastisch toe. Dit heeft tot gevolg dat inwoners steeds meer zorg gaan mijden om extra kosten te voorkomen.

Via de Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV) die beschikbaar wordt gesteld door de MVS-gemeenten, krijgen de betreffende inwoners korting op de aanvullende verzekering en een reeks extra vergoedingen, de gemeentepolis. Met het besluit om de gemeentepolis uit te breiden, krijgen inwoners medische behandelingen vergoed voor diensten die nu nog niet tot de gemeentepolis behoorden, zoals fysiotherapie. Het college acht het noodzakelijk om de gemeentepolis uit te breiden, omdat een kwetsbare doelgroep op deze manier toegang heeft en blijft houden tot de zorg die zij nodig heeft. Het doel van deze uitbreiding is dan ook een maatschappelijke: een gezonde doelgroep krijgen die gelukkiger is en daardoor (langer) kan participeren in de maatschappij.

Inwoners van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, of die in de MSNP of WSNP (schuldsanering) zitten, kunnen een basisverzekering en een aanvullende verzekering afsluiten bij zorgverzekeraar DSW.

Bron en meer informatie: https://www.vlaardingen.nl/Bestuur/College_van_B_W/B_W_besluiten/Openbare_besluiten_van_20_september_2022